Shlof mayn kind

In deze compositie voor zes stemmig a capella vrouwenkoor met solist, heb ik citaten overgenomen uit een ander traditioneel Jiddisch slaapliedje, evenals uit middeleeuwse koorzang, die evolueert naar een moderne koorstijl naarmate de tekst dramatischer wordt.