CD Recensie Benkshaft (Jan Waas – NIW)

Lucette van den Berg/ Benkshaft/ Dot Time Records, 2012 (Jiddisj)

Nederland heeft een groepje Jiddisje zangeressen in huis om trots op te zijn. Om beurten brengen ze totaal nieuw, vaak eigen materiaal uit. Na Shura Lipovsky is nu de eer weer te beurt aan Lucette van den Berg en haar cd Benkshaft (=verlangen).
Was haar vorige cd Friling geheel gewijd aan de liedjes van haar bejaarde vriendin Beyle Schaechter-Gottesman, de nieuwe cd staat geheel in het teken van haar vriendschap met de dichter-schrijver-componist Mikhoel Felsenbaum.
Voor dit muzikale poëziealbum heeft hij haar een tiental liedjes toegeschoven, waarvan er enkele zelfs speciaal uit genegenheid voor haar geschreven zijn. Daarnaast heeft Lucette zes gedichten van andere Jiddisje dichters van vroeger en nu op muziek gezet, waaronder de titelsong ‘Benkshaft’, een bewerking van een gedicht van J.L. Peretz.
De composities van Felsenbaum zijn duidelijk geënt op Roemeense klanken als doina’s, hora’s en sirba’s, maar ook een walsje of een tangootje zingt heerlijk weg.
Door de onderwerpen van de gedichten – kersenbomen, acacia’s, chrysanten – kun je deze cd met recht een geslaagde bloemlezing noemen. Het zou me niet verbazen als een aantal liedjes hieruit binnenkort ook op het repertoire van haar collega’s zal prijken.
De composities en alle welluidende arrangementen van Lucette brengen haar bijzondere Jiddisje liedjes zeer dicht bij de klank van folk en chanson (JW)

Lucette van den Berg / Benkshaft / Dot Time Records, 2012 (Yiddish)

The Netherlands has a group of Yiddish singers to be proud of. Alternately they record totally new, own material. After Shura Lipovsky it is Lucette van den Berg’s turn again with her new CD Benkshaft (= desire).
Her previous CD Friling was dedicated to the songs of her elderly friend Beyle Schaechter-Gottesman, this new album is entirely dedicated to her friendship with the poet-writer-composer Mikhoel Felsenbaum.
For this musical poetry album, he has given her a dozen new songs, some of which have even been written out of affection for her. In addition, Lucette composed six poems by other Yiddish poets of the past and present put into songs, including the title song ‘Benkshaft’, an adaptation of a poem by JL Peretz.
The compositions of Felsenbaum are clearly based on Romanian sounds like doina’s, hora and Sirba, but also a waltz or tango is deliciously sung.
With the subjects of the poems – cherrytree, acacia, chrysanthemums – you can call this CD a successful anthology. It would not surprise me if some songs here soon will shine on the repertoire of her colleagues. The compositions and all it’s meodious arrangements brings Lucette’s beautiful Yiddish songs close to the sound of folk and chanson (JW)

Posted in: